Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak ongi etorria ematen dio BAI SAREA esan diogun Erakunde Laguntzaileen Sarea diseinatzeko eta abian jartzeko prozesuari.
Ez da hutsetik sortu sare hori, Emakunderen ekimen bati jarriki jada 1994an sortutako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundearen aitortzan ditu aurrekariak. Ekimen hori aitzindaria izan zen Estatuan, eta beraien erakundeetan emakumeen eta gizonen berdintasunean aurrera egiteko konpromisoa beren egiten duten enpresak eta erakundeak aitortzeko xedearekin sortu zen.

2014. urtean Berdintasunerako Lankidetza Erakunde izateko baldintzak berrikusita, une honetan 80 zaretela esan behar dugu. Dagoeneko iritsi da erakunde konprometituen talde honetan duzuen potentziala ikusarazteko eta aprobetxatzeko, taldekideak ongi prestatutako pertsonak baitira, eskarmentu handikoak antolatzaile hobeak izateko eta berdintasunerako aurrerabideak sendotzeko berdintasunaren aurreko kudeaketan. Hortxe du abiapuntua BAI SAREA deritzogun Erakunde Laguntzaileen Sareak.

berdinsarea-eu

Espazio honek bere hondar alea jarri nahi du iritzien eta esperientzien trukea bideratzeko eta proiektu honi BAI esan diozuen erakunde guztien ekarpenen bilketa ahalbidetzeko. Eskerrik asko.

2016_02_24_reconocimientos_igualdad_04-642x336

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer os da la bienvenida  al proceso de diseño y puesta en marcha de la Red de Entidades Colaboradoras, a la que hemos denominado BAI SAREA.

Esta red no nace de la nada, y tiene sus precedentes en la creación a iniciativa de Emakunde ya en el año 1994 del reconocimiento de Entidad Colaboradora en Igualdad de Mujeres y Hombres, una iniciativa pionera en el Estado, que nació con el objetivo de reconocer a las empresas y entidades que asumieran el compromiso de avanzar en la igualdad de mujeres y hombres en el seno de su organización.

Tras la revisión en 2014 de los requisitos para ser entidad colaboradora, en la actualidad sois 80 entidades las que contáis con este reconocimiento. Ha llegado ya el momento de visibilizar y aprovechar el potencial que tenéis en este grupo de organizaciones comprometidas, con personas formadas y con experiencia en la gestión para la igualdad para ser mejores organizaciones y reforzar el avance hacia la igualdad. De ahí nace la Red de Entidades que denominamos BAI SAREA.

Este espacio pretende contribuir al intercambio de opiniones y experiencias y facilitar la recogida de aportaciones de todas las organizaciones que habéis dicho SÍ a este proyecto. Eskerrik asko.