Iritsi zaigu iraila, eta uda hilaren 21ean bukatzen bada ere, ikasturte berriari ekiteko eta asmo berriak finkatzeko unea da dagoeneko.

Uztailean geratu ginen barnean gogoeta egingo genuela erakunde kulturaren gakoei buruz eta gero bateratuko genituela, baterako tresna bat eraikitzen joan ahal izateko, kontu garrantzitsu horri dagokionean gure erakundeen egoera zertan den jakin ahal izateko. BAI_SAREAren baterako lehen produktua izango da gainera.

Gogoeta hori errazteko, seguru ongi etorriko zaigu Silvia de Gregoriok BAI_SAREA sareko bigarren topaketan eman zizkigun ideietako batzuk gogora ekartzea:

                                                                                       

  Zer da ERAKUNDE-KULTURA? 

ERAKUNDE, instituzio, administrazio, korporazio, enpresa       edo negozio baten ESPARRU MUGATUARI APLIKATUTA GIZA TALDE BATEK BERE DITUEN ESPERIENTZIA, OHITURA,     AZTURA, SINESMEN ETA BALIOEN MULTZOA.

 

Zein dira erakunde-kulturaren geruzak?

  • Egitura Sakona: Batzuetan plano kontzientean egokitzen diren esanahiak, sinesmenak eta balioak dira, baina oharkabean ere joan daitezke.
  • Errituak: Pertsonak besteekin harremanak izateko moduak. Elkarrekintza patroi formalak eta informalak, komunikatzeko moduak, topaketa foroak.
  • Sinboloak: Inguru materiala edo fisikoa. Objektuak, haien ezaugarriak, haien izatea eta erabilera.

Gainera, Erakunde Kulturak isla izaten du Erakundearen hizkuntza formalaren eta ez formalaren erabileran nahiz koordinazio espazioetan eta gatazkak konpontzeko prozeduretan.

Horrekin guztiarekin, erakunde kulturak lagundu egiten du eraikitzen eta maskulino eta femenino gisa ulertzen denaren sinesmenen eta interpretazioen, batzuentzat eta besteentzat egokia denaren, gordetegia da era berean.

Oraindik ez baduzue egin, irailaren 18 arteko epea duzue GALDETEGIA estekaren bidez ekarpenak bidaltzeko. Mila esker!

            ——————————————————————————————————–

Ha llegado septiembre, y aunque el verano termina el día 21, es momento de retomar y de hacer propósitos para el nuevo curso.

En julio quedamos en reflexionar internamente sobre las claves de la cultura organizacional y en ponerlas en común, de forma que podamos ir construyendo una herramienta conjunta para conocer el estado de nuestras organizaciones en relación a esta importante cuestión. Será además el primer producto conjunto de BAI_SAREA.

Para facilitar esta reflexión, seguro que nos viene bien recordar algunas de las ideas que Silvia de Gregorio nos trasladó en el segundo encuentro de la Red BAI_SAREA:

 

          ¿Qué es la CULTURA ORGANIZACIONAL?

CONJUNTO DE EXPERIENCIAS, HÁBITOS, COSTUMBRES, CREENCIAS, Y VALORES, QUE CARACTERIZA A UN GRUPO  HUMANO APLICADO AL ÁMBITO RESTRINGIDO DE UNA ORGANIZACIÓN, institución, administración, corporación,  empresa, o negocio.

 

¿Cuáles son las capas de la cultura organizacional?

  • Estructura Profunda: Son las significaciones, creencias y valores que se ubican a veces en el plano consciente, pero que también pueden pasar inadvertidas.
  • Rituales: Los modos en que las personas se relacionan con las demás. Los patrones formales e informales de interacción, las formas de comunicación, los foros de encuentro.
  • Símbolos: Entorno material o físico. Se refieren a los objetos, sus características, su disposición y su uso.

Además, la Cultura Organizacional tiene su reflejo tanto en el uso del lenguaje formal y no formal de la Organización, como en los espacios de coordinación y en los procedimientos para la resolución de conflictos.

Con todo ello, la cultura organizacional contribuye a la construcción y es al mismo tiempo el depósito de creencias e interpretaciones de lo que se concibe como masculino y como femenino, de lo que resulta apropiado para unas y otros.

Si aún no lo habéis hecho, hay plazo hasta el 18 de septiembre para enviar las aportaciones a través del enlace FORMULARIO . ¡Muchas gracias!