Azken hilabete honetan, Talde Eragilea osatzen dugunok saio presentzialetan eta Delphy teknikaren bitartez, BAI SAREAren egiturari eta funtzionamenduari buruzko proposamen bat landu dugu, lerro hauekin batean doakizuena.

Dokumentu honetan jaso ditugu Talde Eragilean iritsitako akordioak honako gai hauei dagokienez:

EGITURA:

  • SAREAREN ORGANOAK. Beren zeregin nagusien eta rolen garapena.

FUNTZIONAMENDUA:

  • SAREAN SARTZEA. Bai SAREAra bildu daitezkeenak. Sartzeko prozedura.
  • SARETIK IRTETEA. Nor eta zergatik irten daiteke BAI SAREAtik. Irteteko prozedura.
  • LAN TRESNAK. BAI SAREAk erabiliko dituen lan tresnak eta zertarako erabiliko dituen.

Konpromisoaren ereduarekin egin genuen bezala, gonbit egiten dizuegu blogaren bidez eta abenduaren 1era arte zeuen ekarpenak, ñabardurak, galderak eta beste egin ditzazuen.

Helburua da kontu hau urte amaierarako itxita edukitzea. Zeuen ekarpenen zain gauzkazue!

Egitura eta funtzionamendua. Proposamena

——————————-

Este último mes el Grupo Motor hemos estado trabajando, en sesiones presenciales y a través de la técnica Delphy, en una propuesta sobre la estructura y funcionamiento de la Red BAI SAREA. Os la adjuntamos con estas líneas.

En este documento en el que detallamos la propuesta, recogemos los acuerdos alcanzados en el Grupo Motor en relación a:

ESTRUCTURA:

  • ÓRGANOS DE LA RED. Desarrollo de sus funciones principales y de sus roles.

FUNCIONAMIENTO:

  • ENTRADA A LA RED. Quién puede incorporarse a BAI SAREA. Procedimiento de entrada
  • SALIDA DE LA RED. Quién y por qué puede salirse de BAI SAREA. Procedimiento de salida.
  • HERRAMIENTAS DE TRABAJO. Qué herramientas de trabajo va a emplear BAI SAREA y para qué las va a emplear

Como hicimos con el modelo de compromiso, os invitamos a realizar aportaciones, matizaciones, preguntas… a través del blog, hasta el día 1 de diciembre.

El objetivo es tenerlo cerrado para final de año, ¡esperamos vuestro contraste!

Propuesta Estructura y Funcionamiento