• Berdintasunaren aldeko entitateen sarea gaur goizean eratu da ofizialki, eta 60 entitatek beren konpromisoa sinatu dute.
  • Iñigo Urkullu Lehendakaria izan da ekitaldiko buru eta enpresek berdintasunaren alde duten gero eta konpromiso handiagoa nabarmendu du.

Sektore anitzeko 60 enpresa eta entitatek Emakundek sustatutako Bai Sarea berdintasunaren aldeko enpresa- eta entitate-sarea eratzen duen konpromisoen dokumentua sinatu dute gaur goizean. Ekitaldiko buru izan da Iñigo Urkullu Lehendakaria eta azpimarratu du enpresek erantzukizuna dutela gure gizartean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerantz aurre egiteko.

Lehendakariak adierazi duen moduan, sare kolaboratibo hau enpresek berdintasunarekin duten gero eta konpromiso handiagoa islatzen duen tresna da. Eusko Jaurlaritzak aurten onartuko duen Berdintasunerako VII. Planaren inguruko helburua biltzen du: berdintasuna eraldaketa sozial eta ekonomikorako beharrezko balio gisa aintzat hartzeko beharra.  “Onartu behar dugu antolakundeen estrategia, pertsonen kudeaketa, berrikuntza eta gizarteko eragina hobeagoak izango direla, gure antolakundeetan emakumeak eta gizonak daudela kontuan hartzen badugu”, baieztatu du.

Bai Sarea 60 entitatek osatzen dute eta  Entitate horiek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde Laguntzailearen bereizgarria dute. Horren helburua da lankidetzarako espazio bat izatea, berdintasun-planek antolakundeetan lan-merkatuaren genero-ezberdintasunak murrizteko duten eragina biderkatzeko. 2016an abiarazi zen enpresa-sarearen helburua da beste entitateekin esperientziak partekatzea, eta berdintasunaren aldeko politikak antolakundeetan indartu eta gure gizartean eragin handiagoa izatea. Berdintasunaren aldeko planak eta ekintzak enpresetan duten eragina biderkatzea du xede.

BAI SAREAren parte diren entitateek honako konpromiso hauek hartu dituzte: emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna entitateko zuzendaritzatik sustatzea, emakumeak eta gizonak lanean modu parekidean kontuan hartzea, giza eskubideak eta ez diskriminazioa errespetatu eta defendatzea, langile guztien osasun, segurtasun eta ongizatea zaintzea, emakumeen garapen profesionala bultzatzea, berdintasunaren aldeko enpresa-garapenerako, erosketako eta marketing-eko praktikak sustatzea, ingurune soziolaboralean berdintasuna bultzatzea, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde egindako aurrerapenak ebaluatua eta hedatzea.

Izaskun Landaida Emakundeko zuzendariak adierazi du entitate sinatzaileek urrats berria eman dutela berdintasunaren alde sare horretan parte hartuz, eta nabarmendu du lotura estua dutela berdintasunak eta berrikuntzak, berdintasunak eta kudeaketa aurreratuak.

Bai Sareari atxikitako Entitateak

  • La red de entidades por la igualdad se ha constituido formalmente esta mañana con la firma de compromisos por parte de 60 entidades
  • El Lehendakari Iñigo Urkullu ha presidido el acto y ha destacado el compromiso creciente de las empresas con la igualdad

Esta mañana un total de 60 empresas y entidades de diverso signo han firmado un documento de compromisos por el que ha quedado constituida formalmente la red de empresas y entidades por la igualdad Bai Sarea, impulsada por Emakunde.  El acto ha estado presidido por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha subrayado la responsabilidad de las empresas en el avance de la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad.

Según ha declarado el Lehendakari, esta red colaborativa es un nuevo instrumento que refleja el compromiso creciente de las empresas con la igualdad. Recoge el objetivo en torno al que gira el VII Plan para la Igualdad que el Gobierno Vasco aprobará este año: la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la igualdad como valor necesario para la transformación social y económica. “Demos asumir que la estrategia de la organización, la gestión de las personas, la innovación y el impacto en la sociedad serán mejores si tenemos en cuenta que nuestras organizaciones están compuestas por mujeres y hombres”, ha asegurado.

Bai Sarea está compuesta por 60 entidades que cuentan con el distintivo de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres  y cuyo objetivo es contar con un espacio de colaboración para multiplicar el impacto que los planes de igualdad de las distintas organizaciones, tienen en la reducción de las brechas de género del mercado laboral. La red de empresas que comenzó a gestarse en 2016, busca compartir experiencias con otras entidades y ayudar a que las políticas a favor de la igualdad de las organizaciones salgan fortalecidas y tengan una repercusión mayor en nuestra sociedad. Pretende multiplicar el impacto de los planes y acciones a favor de la igualdad en las empresas.

Las entidades que forman parte de Bai Sarea se han comprometido a promover la igualdad de mujeres y hombres desde la dirección de la entidad; tratar a mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación; velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todo el personal; promover el desarrollo profesional de las mujeres; llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, compras y marketing a favor de la igualdad; promover la igualdad en el entorno socio-laboral; y evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de mujeres y hombres.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha señalado que las entidades firmantes dan un paso más a favor de la igualdad con la consecución de esta red, y ha recalcado la estrecha relación entre igualdad e innovación, igualdad y gestión avanzada.

Entidades adheridas a la Red BAI_SAREA