EGUTEGI BAT HIZKUNTZAREN ERABILERA EZ SEXISTARAKO GOMENDIOEKIN. ZAINDU ZURE HIZKERA, DENA ESATEN DU.

Gure helburuetako bat gure enpresa laguntzaileen artean berdintasunerako kudeaketa-praktikak bultzatzea eta, era berean, berdintasunaren aldeko gure konpromisoa sustatzea, eta emakumeen aurkako indarkeria oro gaitzestea izanik, egutegi bat ateratzen dugu urtero, gure enpresa kontratista, hornitzaile eta laguntzaileekin konpartitzeko, gaitz horren aurkako borrokan kontzientziatzeko helburuarekin.

Egutegi honetan, azken urteotan, hizkuntza inklusiboa erabiltzeko gida bat sartu dugu, bultzada hori indartuko duena … Gomendio horiek, lengoaia inklusiboa erabili ahal izateko langileentzako egin zen barne-gidaliburutik sortu ziren.

Egutegia lantzeko prozesua Berdintasun Batzordeak koordinatzen du, Hizkuntza Politikarako talde-arduradunaren lankidetzarekin, eta baita langileen parte-hartzearekin ere.

Aurten, beste urrats bat eman nahi izan dugu, emakumeak teknologian duen lekua bistaratuz, arlo honetan emakumerik ez ikustea nabarmena baita.

Horretarako, uda honetan, argazki lehiaketa bat antolatu dugu “Emakumea Teknologian” lelopean, non unibertsitateek, lanbide heziketako zentroek, etab. parte hartu duten.

Argazki irabazleak, BBK Live jaialdirako sarrera bat izan zuen saritzat eta egutegietako portada da. Argazki finalistak ere egutegiaren kontrazalean azaltzen dira.

Hemen duzue egutegia, espero dugu zuen gustukoa izatea!!!

***************** 2019 Itelazpiko Egutegia – Calendario Itelazpi 2019 *************

CALENDARIO CON RECOMENDACIONES PARA UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE. CUIDA TU LENGUAJE, LO DICE TODO.

Siendo uno de nuestros objetivos impulsar las prácticas de gestión para la igualdad entre nuestras empresas colaboradoras y transmitir externamente nuestro compromiso por la Igualdad y nuestro rechazo absoluto a toda violencia contra las mujeres, venimos elaborando un calendario  que compartimos con todas nuestras empresas contratistas, proveedoras y colaboradoras con el fin de concienciar en la lucha contra esta lacra.

En este calendario hemos incluido los últimos años una guía para la utilización de un lenguaje inclusivo que refuerce ese impulso… Dichas recomendaciones surgieron de la Guía para un uso de lenguaje inclusivo que se elaboró a nivel interno para la plantilla.

El Proceso de elaboración del calendario está coordinado por la Comisión de Igualdad con la colaboración del grupo responsable de Política Lingüística, así como la participación de la plantilla.

Este año hemos querido dar un pasito más e impulsar la visibilización de la mujer en la tecnología, área en la que la ausencia de las mujeres es notoria.

Para ello, este verano llevamos a cabo un concurso de fotografía con el lema “La mujer en la tecnología” en la que tomaron parte universidades, escuelas de formación profesional, etc.

La fotografía ganadora, aparte de un premio que consistió en un pase para un día del festival BBK Live, es portada de los calendarios y las finalistas también se han incluido en el mismo, en la contraportada.

Aquí tenéis el calendario, esperamos que os guste.

Itelazpi