Kaixo!

Zer moduz?

Batzarrean azaldu bezala eta urte berriarekin bat, bi lantaldetan parte hartzeko aukera zabaldu da:

Batetik, aurten Talde Eragilearen partaideen berritzea emango da, gehienez %50ekoa, Sarearen Egitura eta Funtzionamendua dokumentuan zehaztuta dagoen bezala. Kasu honetan, bertan parte hartzeko beharrezkoa da erreferentziazko bi pertsonetako bat izatea.

Bestalde, Komunikazio Taldeak erronka handiak ditu urte honetarako eta interesgarria litzateke indartzea. Kasu honetan ez da beharrezkoa erreferentziazko bi pertsonetako bat izatea; hortaz, zuen erakundeetan komunikazioa lantzen duten pertsonentzat aukera bat izan daiteke.

Parte hartzeko, bidali mezu bat baisarea@eraberria.com helbidera urtarrilaren 31 baino lehen. Zuen hazia ezinbestekoa da egindako lana loratzen ikusteko.

Ondo izan!


Kaixo!

¿Cómo estáis?

Tal y como comentamos en la Asamblea, y coincidiendo con el nuevo año, se abre la participación en dos de los grupos de trabajo:

Por un lado, este año se renovará hasta el 50% de integrantes del Grupo Motor, tal y como establece el documento de Estructura y Funcionamiento de la Red. En este caso, para participar en el mismo es necesario ser una de las dos personas de referencia.

Por otro lado, el Grupo de Comunicación tiene grandes retos para este año y sería interesante reforzarlo. En este caso no es necesario ser una de las dos personas de referencia, por lo que puede ser una oportunidad para las personas que en vuestras organizaciones desarrollan las labores comunicación.

Para participar enviar un correo a la dirección baisarea@eraberria.com  antes del 31 de enero. Vuestra semilla es imprescindible para ver florecer el trabajo realizado.

Ondo izan!

Gonbidapen kartela – Cartel invitación