ZER DA BAI SAREA GELA?

Jakintzak eta esperientziak partekatzeko espazio berria sarean. Hilean behin, Zoom bidez elkartuko gara, entzuteko. Bai, zuei entzuteko: BAI SAREAko erakundeei. Gune segurua eta gela propioa izango da, zalantzak, konponbideak, lanak, ideiak edo proiektuak azaltzeko. Sareko konpromisoak betetzeko eta praktikak partekatzeko beste modu bat izango da.
Gai batzuengan pentsatu dugu, baina zuen proposamenak entzun nahi ditugu lehenik eta behin. BAI SAREA GELAn 15 minutuko elkarrizketa edo solasaldi txikiak izan nahi ditugu; beraz, zerbait irakatsi, kontatu edo galdetu behar baduzue… hau da zuen unea!
Parte hartzeko, formulario hau bete besterik ez duzue bete behar. Hitzordua hileko lehen ostiralean izango da, eguerdiko 12:00etan, eta erakunde bakoitzak gai, praktika edo zalantza bat azalduko du. Jarrai dezagun sarea egiten, jarrai dezagun BAI SAREA GELAn partekatzen.

Izena emateko epea: apirilak 20

¿QUÉ ES BAI SAREA GELA?

Un nuevo espacio en la red en el que seguir compartiendo saberes y experiencias. Una vez al mes, nos reuniremos vía Zoom para escucharos. Sí, escucharos a vosotras: a las entidades de BAI SAREA. Será un espacio seguro y una habitación propia en la que poder exponer dudas, posibles soluciones, trabajos, ideas o proyectos. Será una forma más de cumplir con los compromisos en la red y de compartir prácticas.
Hemos pensado en algunos temas, pero también queremos escuchar vuestras propuestas. En BAI SAREA GELA queremos promover pequeñas conversaciones de 15 minutos, así que si tenéis algo que enseñar, que contar o que preguntar… ¡este es vuestro momento!
Para participar, solo tenéis que rellenar este formulario. La cita será el primer viernes de cada mes a las 12.00 del mediodía y cada vez una entidad expondrá un tema, una práctica o una duda. Sigamos haciendo red, sigamos compartiendo en BAI SAREA GELA.

Plazo de inscripción: 20 de abril

IZEN-EMATE ORRIA / HOJA DE INSCRIPCIÓN